ipday

ข้อมูลบุคลากร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

ข่าวสาร
เทศบาลตำบลเกาะขนุน จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์
กิจกรรมประเพณี และวันสำคัญของชาติ
เทศบาลตำบลเกาะขนุน โดยนายวชิรศักดิ์ ศักดิ์ถาวรเลิศ ร่วมกับสมาชิกสภาฯ ประชาชน  ชุมชน ในเขตเทศบาล  จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 15 เมษายน 2558
DSC_0880-1 DSC_0842-2
DSC_0985-3 DSC_0986-4
DSC_0900-5 DSC_1091-6
DSC_1167-7 DSC_1175-8
DSC_1180-9 DSC_1222-10
DSC_1295-11 DSC_1297-12
DSC_1303-13 DSC_1310-14
DSC_1432-17 DSC_1444-18
DSC_1452-19 DSC_1449-20
DSC_1469-21 DSC_1389-22
DSC_1509-23 DSC_1510-24
   

 
โครงการจัดทำแผนชุมชุนและประชาคมแผนพัฒนา
กิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
เทศบาลตำบลเกาะขนุน  จัดการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน จัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ระว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 มีกำหนดการดังนี้
1. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาคมที่ชุมชนย่อยหมู่ที่ 1  ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
2. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาคมที่ชุมชนย่อยร่วมใจพัฒนา ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
3. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาคมที่ชุมชนย่อยริมเขื่อนคลองท่าลาด ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
4. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาคมที่ชุมชนย่อยวารีสมาน ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
5. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาคมที่ชุมชนย่อยหมู่ที่ 1 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน และเวลาดังกล่าว
 
เทศบาลตำบลเกาะขนุน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2558
กิจกรรมประเพณี และวันสำคัญของชาติ
เทศบาลตำบลเกาะขนุน โดยนายกเทศมนตรีตำบลเกาะขนุน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558
 
เทศบาลตำบลเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกวันสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กิจกรรมประเพณี และวันสำคัญของชาติ
เทศบาลตำบลเกาะขนุน เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกวันสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
 
เทศบาลจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องวันขึ้นปีใหม่ 2558
กิจกรรมประเพณี และวันสำคัญของชาติ
เทศบาลตำบลเกาะขนุน โดยนายวชิรศักดิ์  ศักดิ์ถาวรเลิศ  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขนุน  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน  ร่วมกันทำบุญเนื่องวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com