ipday

ข้อมูลบุคลากร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

ข่าวสาร
โครงการประชาคมแผนชุมชนและเทศบาลเคลื่อนที่ ปี 2557
กิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
เทศบาลตำบลเกาะขนุน  จัดทฎดครงการประชาคมแผนชุมชน และเทศบาลเคลื่อนที่
 
พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการบัญฑิตน้อย ปี 2557
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา-การพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลเกาะขนุน  จัดพิธีมอบวุฒิบัติแก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะขนุน
 
กิจกรรมจักงานวันเทศบาล ปี 2557
กิจกรรมประเพณี และวันสำคัญของชาติ
เทศบาลตำบลเกาะขนุน  จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
 
กิจกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ ปี 2557
กิจกรรมประเพณี และวันสำคัญของชาติ
เทศบาลตำบลเกาะขนุน จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย
 
เทศบาลตำบลเกาะขนุน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมประเพณี และวันสำคัญของชาติ
เทศบาลตำบลเกาะขนุน  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2557 โดยมี
ท่านสุชาติ   ตันเจริญ  อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีฯ
DSC_0829-1 DSC_0822-2
DSC_0006-3 DSC_0908-4
DSC_0012-5 DSC_0043-6
DSC_0878-7 DSC_0883-8
DSC_0892-9 DSC_0963-10
DSC_0106-27
DSC_0060-12
DSC_0058-13 DSC_0064-14
DSC_0071-15 DSC_0076-16
DSC_0083-17 DSC_0089-18
DSC_0098-19 DSC_0110-22
DSC_0114-23 DSC_0116-25
DSC_0118-26 DSC_0029-11
   
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com